Leerlingenvereniging

unitykids_1200

Bij bijzondere activiteiten op school krijgt het team van leerkrachten ondersteuning van de leerlingenvereniging. Het bestuur van deze vereniging bestaat uit ouders van leerlingen uit verschillende groepen.

De leerlingenvereniging heeft zo haar eigen taken binnen de school. Zij draagt financieel bij aan feestelijk-heden, jubilea en andere bijzondere gelegenheden binnen school. Daarnaast investeert de Leerlingenvereniging met enige regelmaat in materialen voor de gangen of lokalen van de school. Om alle feestelijke activiteiten voor de kinderen te financieren, betalen de ouders per leerling ieder jaar een vrijwillige bijdrage aan de leerlingenvereniging. De bijdrage per kind wordt jaarlijks op de algemene ouderavond vastgesteld. Leerlingen waarvoor de vrijwillige bijdrage niet is betaald worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten. De leerlingenvereniging is ook verantwoordelijk voor het versieren van de school bij feestelijke gelegenheden en verleent allerlei hand- en spandiensten op dit soort dagen.

Bestuur Leerlingenvereniging

  • Arno Kampstra - Voorzitter
  • Thomas Decortie - Secretaris
  • Kelsey Reinders - Penningmeester
  • Viola Oostveen - Lid

Ruimte voor het kind

In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma.

Kennismaken en aanmelden

U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding!

Samen met ouders

Op ZuiderKroon hebben we het onderwijs georganiseerd vanuit de driehoek kind-school-ouder, waarbij het kind centraal staat.