Een goede plek voor uw kind

Een goede plek voor uw kind

In onze fijne, veilige en kleinschalige basisschool ontwikkelen kinderen zich van energieke kleuters tot zelfverzekerde pre-pubers.

In de snel veranderende samenleving is het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen in basisvaardigheden als taal en rekenen, maar ook op het gebied van creatief, probleemoplossend en kritisch denken. Die ontwikkeling stimuleren wij door onderwijs aan te bieden dat aansluit bij hun belevingswereld en de omgeving van de school. De ontwikkeling van vaardigheden in communiceren, samenwerken, sociale omgang wordt extra gestimuleerd door de manier waarop ons onderwijs is georganiseerd.

We werken in combinatiegroepen, waarin kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken en samen leren. Hierdoor groeien ze ook in hun sociale rol. Als jongste in de groep leren ze zich aanpassen aan de groep en als oudste leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor meer dan alleen zichzelf. De samenstelling van de groepen varieert per schooljaar. We houden de groepen zo klein mogelijk, zodat er veel ruimte is voor individuele aandacht en persoonlijke groei.

Ruimte voor het kind

In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma.

Kennismaken en aanmelden

U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding!

Samen met ouders

Op ZuiderKroon hebben we het onderwijs georganiseerd vanuit de driehoek kind-school-ouder, waarbij het kind centraal staat.