Ruimte voor het kind

Foto 23

In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma. In de praktijk kan dit dat voor een leerling betekenen:

  • Werken op eigen tempo
  • Leren op eigen niveau
  • Ander werk, extra werk of meer uitdaging
  • Een andere benadering
  • Een specifieke aanpak of aparte afspraken.

Combinatiegroepen

De leerlingen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. Niet alleen op het gebied van werk, maar ook waar het gaat om inzet, samenwerken, anderen helpen en organiseren. Om dit te bereiken, zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in combinatiegroepen. Het voordeel hiervan is dat kinderen de ene keer jongste en de andere keer oudste in een groep zijn. Door die veranderende positie leren ze hun eigen mogelijkheden kennen en leveren ze verschillende bijdragen aan de groep.

Kinderen maken langere tijd deel uit van een groep. Zo leren de jonge kinderen steeds weer van de ouderen in de groep wat de gedragsregels en gewoonten binnen de groep zijn. Kinderen leren van elkaar. Zij zien dat anderen meer kunnen en worden gestimuleerd en geholpen om hun eigen grenzen te verleggen.

In de groep zitten de leerlingen in een tafelgroep met kinderen van verschillende leeftijden. Soms worden de kinderen tijdelijk ingedeeld in niveaugroepen. Dit kan binnen de eigen groep gebeuren, maar ook combinatiegroep-doorbrekend (als bijvoorbeeld alle leerlingen van groep 3 uit verschillende groepen tegelijk reken- of taalinstructie krijgen). Daarnaast is er natuurlijk ook individuele instructie.

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van elke leerling op de voet om het onderwijs optimaal op het kind af te stemmen. We toetsen de vorderingen twee keer per jaar met behulp van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van het Cito. Daarnaast meten wij twee keer per jaar de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind aan de hand van een vragenlijst. Als ouder wordt u altijd van de uitslag van de toetsen op de hoogte gesteld. Als er aanleiding is voor extra ondersteuning is, overleggen we dit met u en vragen we uw toestemming. Ook als we tussentijds merken dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, zullen wij dit direct met u bespreken.

Extra ondersteuning of uitdaging

Mocht uw kind extra begeleiding nodig hebben, dan hebben wij een uitgebreid pakket aan zorgverbreding tot onze beschikking.

Kinderen met een beperkte achterstand in een bepaald vak krijgen extra hulp van de eigen leerkracht. De leerkracht maakt hiertoe een handelingsplan. In het weekprogramma is tijd ingeruimd voor dit soort begeleiding. Kinderen die geen begeleiding nodig hebben, werken dan aan extra opdrachten.

Mocht er meer ondersteuning nodig zijn, dan krijgt uw kind extra begeleiding buiten de groep van de intern begeleider van de school. Die heeft de mogelijkheid om uitgebreid te bekijken waardoor de achterstand wordt veroorzaakt. Op basis van een vooraf opgesteld handelingsplan worden extra oefeningen met uw kind gedaan.

Voor kinderen die meer aankunnen dan de basislesstof, hebben wij de mogelijkheid om de leerstof aan het niveau aan te passen.

Ruimte voor het kind

In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma.

Kennismaken en aanmelden

U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding!

Samen met ouders

Op ZuiderKroon hebben we het onderwijs georganiseerd vanuit de driehoek kind-school-ouder, waarbij het kind centraal staat.