21st century skills

compare-fibre-Y8TiLvKnLeg-unsplash

21st century skills is een verzamelterm voor competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijs, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Toekomstgericht onderwijs

't Hof van Rhijnhuysen kiest er bewust voor leerlingen kennis en vaardigheden aan te bieden, die ze in de toekomst nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving. Het gedachtengoed van 21st century skills sluit nauw aan bij de uitgangspunten van ons onderwijs, waar ook de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen binnen een sociaal netwerk centraal staan.

Aanvullende informatie

Als je geïnteresseerd bent in 21st century skills en er meer over wilt weten, kun je terecht op de website van Kennisnet en natuurlijk ook op onze school.

Ruimte voor het kind

In het dagelijks onderwijs is er alle ruimte voor het kind, dat centraal staat in het lesprogramma.

Kennismaken en aanmelden

U bent van harte welkom voor een kennismaking en rondleiding!

Samen met ouders

Op ZuiderKroon hebben we het onderwijs georganiseerd vanuit de driehoek kind-school-ouder, waarbij het kind centraal staat.